Zakladatelé nadace

Předsedkyní devítičlené správní rady Nadace Fr. A. Urbánka je Dr. Daniela Pokorná.

Mezi zakladatele patří:

Čestný předseda Jan Hanuš zemřel v r. 2004.