Zakladatelé nadace

Předsedkyní devítičlené správní rady Nadace Fr. A. Urbánka je Dr. Daniela Pokorná.

Mezi zakladatele patří:

  • Milena Příbramská - Maplewood, USA
  • Jiřina Urbánková - Praha
  • Jan Hanuš - Praha
  • prof., Dr.h.c Karel Husa - Ithaca, USA
  • Ing. Ivan Englich - Praha
  • PhDr. Jan F. Fischer - Praha
  • PhDr. Zdeněk Šesták - Praha

Čestný předseda Jan Hanuš zemřel v r. 2004.